MIĘDZYNARODOWE PRZEDSZKOLE EDUKACJI INNOWACYJNEJ

O nas

Nowa oferta przedszkola! Czesne już od 200 złotych – projekt EFS. Trwają zapisy.

Nasze przedszkole to miejsce, do którego dzieci chcą wracać…codziennie.

Małe grupy pozwalają nam poznać i pracować z każdym maluchem. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania, wychowania i opieki, wynikający z indywidualnego podejścia, obserwacji i rozwoju dziecka w sferze fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i społecznej. Znamy każdego naszego przedszkolaka, szanujemy jego tradycję, religię i pochodzenie co stwarza równe szanse rozwojowe i edukacyjne.

Integrujemy wysiłki wychowawcze rodziny i przedszkola, tworząc atmosferę akceptacji i dobrej zabawy. Nasze drzwi każdego dnia otwarte są dla Rodziców, których zachęcamy do obserwacji dziecka w ciągu dnia oraz brania czynnego udziału w życiu przedszkola. Udzielamy informacji, wyjaśniamy wątpliwości, radzimy i pomagamy.

W przedszkolu „Tęczowy Świat Dziecka” stwarzamy warunki bezpieczne dla dziecka i pełne zaufania dla rodziców.

Poza realizacją podstawy programowej rozwijamy dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami i życzeniami rodziców.

Zgodnie z Europejskimi Standardami Edukacyjnymi prowadzimy zajęcia metodą projektową, rozwijając indywidualne predyspozycje dzieci, ucząc przeżywać, doświadczać, odkrywać i badać otaczający świat. Skłaniamy dzieci do kreatywnej aktywności i samodzielności, tak, aby każdy odkrył swoje talenty i małe – wielkie pasje.

W 2012 r. przyjęliśmy Europejskie Standardy Edukacyjne (ESE) nazywane Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Metoda projektu (ESE) to różnorodne formy oddziaływania na dziecko i z dzieckiem, Rozwijają one indywidualne predyspozycje, uczą dziecko przeżywać i doświadczać, odkrywać i badać otaczający świat. Stymulują dziecko do kreatywnej aktywności i samodzielności. Istotą metody projektów jest indywidualna praca dzieci, w trakcie której mają możliwość ćwiczenia bardzo wielu umiejętności. Projekt w przedszkolu uruchamia wiele naturalnych umiejętności, kompetencji i zdolności dziecka. Przedszkolak, wykonujący projekt dostosowany do stopnia rozwoju psychofizycznego ma okazję odnaleźć wszystkie swoje talenty.

Metoda ta zorientowana jest na samodzielną pracę dzieci, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł, planowania i organizacji własnej pracy. Wpływa na rozwój dzieci na wielu płaszczyznach, przygotowując je do podjęcia edukacji szkolnej.

Kompetencje nauczycieli, ich kreatywność i otwartość na zmiany, dążenie do sukcesywnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych umożliwią realizację metody projektu ESE i wpływają jednocześnie na podniesienie jakości pracy i kształcenia w przedszkolu.

Facebook